Po dolasku u servis vaše vozilo će biti pripremljeno za servisiranje nakon detaljnog pregleda i dogovora o vrsti popravke, trajanju, potrebi za kupovinom novih delova i ceni. Nove delove možete naručiti i nabaviti preko nas ili samostalno. Vaš automobil će biti siguran na našem parkingu u okviru servisa.

Po završetku servisiranja vozilo možete preuzeti kod nas ili tražiti usluga dovoženja na vašu adresu na teritoriji Beograda.

Pošaljite
pitanje

Pošaljite poruku o dodatnim pitanjima vezanim za pripremu vozila za servisiranje.


    Slobodni termini za 23/06/2021

      8:30 am – 9:00 am1 space available
      9:00 am – 9:30 am1 space available