Po dolasku u servis vaše vozilo će biti pripremljeno za servisiranje nakon detaljnog pregleda i dogovora o vrsti popravke, trajanju, potrebi za kupovinom novih delova i ceni. Nove delove možete naručiti i nabaviti preko nas ili samostalno. Vaš automobil će biti siguran na našem parkingu u okviru servisa.

Po završetku servisiranja vozilo možete preuzeti kod nas ili tražiti usluga dovoženja na vašu adresu na teritoriji Beograda.

Pošaljite
pitanje

Pošaljite poruku o dodatnim pitanjima vezanim za pripremu vozila za servisiranje.


  Available Appointments on 03/12/2022

    9:50 am – 10:20 am1 space available
    10:20 am – 10:50 am1 space available
    10:50 am – 11:20 am1 space available
    11:20 am – 11:50 am1 space available
    11:50 am – 12:20 pm1 space available
    12:20 pm – 12:50 pm1 space available
    1:20 pm – 1:50 pm1 space available