Po dolasku u servis vaše vozilo će biti pripremljeno za servisiranje nakon detaljnog pregleda i dogovora o vrsti popravke, trajanju, potrebi za kupovinom novih delova i ceni. Nove delove možete naručiti i nabaviti preko nas ili samostalno. Vaš automobil će biti siguran na našem parkingu u okviru servisa.

Po završetku servisiranja vozilo možete preuzeti kod nas ili tražiti usluga dovoženja na vašu adresu na teritoriji Beograda.

Pošaljite
pitanje

Pošaljite poruku o dodatnim pitanjima vezanim za pripremu vozila za servisiranje.


  Available Appointments on 26/09/2022

    12:40 pm – 1:10 pm1 space available
    1:10 pm – 1:40 pm1 space available
    1:40 pm – 2:10 pm1 space available
    2:10 pm – 2:40 pm1 space available
    2:40 pm – 3:10 pm1 space available
    3:10 pm – 3:40 pm1 space available
    3:40 pm – 4:10 pm1 space available