Po dolasku u servis vaše vozilo će biti pripremljeno za servisiranje nakon detaljnog pregleda i dogovora o vrsti popravke, trajanju, potrebi za kupovinom novih delova i ceni. Nove delove možete naručiti i nabaviti preko nas ili samostalno. Vaš automobil će biti siguran na našem parkingu u okviru servisa.

Po završetku servisiranja vozilo možete preuzeti kod nas ili tražiti usluga dovoženja na vašu adresu na teritoriji Beograda.

Pošaljite
pitanje

Pošaljite poruku o dodatnim pitanjima vezanim za pripremu vozila za servisiranje.


      2:00 pm – 2:30 pm1 space available
      2:30 pm – 3:00 pm1 space available
      3:00 pm – 3:30 pm1 space available
      3:30 pm – 4:00 pm1 space available
      4:00 pm – 4:30 pm1 space available